แนวคิด และทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163942982
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-06-23
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ชลบุรีการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: ชลบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 110 หน้า, 26 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: HV5770 พ675น
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสูบบุหรี่ -- ในวัยรุ่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ วัยรุ่น -- สารเสพติด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013991 31 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สมพร สิทธิสงคราม
2 7013992 - ยืมได้
3 7013993 - ยืมได้
4 7013994 - ยืมได้
5 7013995 - ยืมได้
6 7013996 - ยืมได้
7 7013997 - ยืมได้
8 7013998 - ยืมได้
9 7013999 - ยืมได้
10 7014000 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 1