อายุรศาสตร์ปริทัศน์ในศตวรรษ 21

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162713750
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-07
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 263 หน้า, 21 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ปริทัศน์ในศตวรรษ 21

ศิวศักดิ์ จุทอง, [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • อัสมา นวสกุลพงศ์, บรรณาธิการ
 • จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์, บรรณาธิการ
 • กรีฑา ธรรมคำภีร์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016905 - ยืมได้
2 7016906 - ยืมได้
3 7016907 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0