แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9744658045
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-29
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 112 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY100 จ215น
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระบวนการพยาบาล
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

จันทร์เพ็ญ สันตวาจา

ผู้แต่งร่วม

 • รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร
 • อภิญญา เพียรพิจารณ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013673 - ยืมได้
2 7015398 - ยืมได้
3 7015399 - ยืมได้
4 7015400 - ยืมได้
5 7015401 - ยืมได้
6 7015402 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0