เวชปฏิบัติครอบครัว 3 :ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง = A Step-By-Step Guide to Practicing Patient-Centered Medicine

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163983961
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 333 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ก151ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชปฏิบัติครอบครัว 3 :ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง = A Step-By-Step Guide to Practicing Patient-Centered Medicine

กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

ผู้แต่งร่วม

 • วิชุดา จิรพรเจริญ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020810 18 ก.พ. 2024, 10:28 ระหว่างยืม พิชชาภัทร ศิริจารุโรจน์
2 7020811 - ยืมได้
3 7020812 - ยืมได้
4 7020813 4 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นันทพร แสงศรีจันทร์
5 7020814 - ยืมได้
6 7020815 - ยืมได้
7 7020816 - ยืมได้
8 7020817 - ยืมได้
9 7020818 - ยืมได้
10 7020819 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 2