การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162233791
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-09
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 258 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WT141 ผ19ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย ผู้ใหญ่ -- สุขภาพและอนามัย -- การประเมิน ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- การประเมิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016741 - ยืมได้
2 7016742 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0