Study guide for pharmacology and the nursing process

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9780323594370
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 9
 • สำนักพิมพ์: Elsevier
 • เมืองที่พิมพ์: St. Louis, Missouri
 • ลักษณทางกายภาพ: 215 หน้า, 28 cm. (1,304 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020
 • เลขเรียก: NLM: QV4 L729S
 • Tags (หัวเรื่อง):
Pharmacology - Nurses's Intruction
Study guide for pharmacology and the nursing process

Lilley, Linda Lane

ผู้แต่งร่วม

 • Souter, Sharon
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2001419 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1