ปัญหาที่พบบ่อยทางรังสีวิทยา

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162712913
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 560 หน้า, 26 cm. (780 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WN180 ป213
 • Tags (หัวเรื่อง):
รังสีวิทยา
ปัญหาที่พบบ่อยทางรังสีวิทยา

สิริพร หิรัญแพทย์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • กีรติ หงษ์สกุล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016273 - ยืมได้
2 7016274 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0