การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2

 • สถานะ: (0/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161118419
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 304 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2

ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012047 - ยืมได้
2 7012048 - ยืมได้
3 7012049 - ยืมได้
4 7012050 - ยืมได้
5 7012051 - ยืมได้
6 7016913 - ยืมได้
7 7016914 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0