การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799426
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-25
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 516 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing

ยาใจ สิทธิมงคล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017034 - ยืมได้
2 7017035 - ยืมได้
3 7017036 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม จุรีวรรณ สุจริต(PG)
4 7017037 - ยืมได้
5 7017038 1 พ.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม วีรินทร์ภัทร์ สมส่วน (PG)
6 7017039 - ยืมได้
7 7017040 - ยืมได้
8 7017041 - ยืมได้
9 7017042 - ยืมได้
10 7017043 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 2