แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-03-30
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ธ231น
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวช
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013277 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0