การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช

 • สถานะ: (2/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162797125
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 266 หน้า, 21 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WM141 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย จิตเวชศาสตร์ การตรวจสัมภาษณ์
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช

มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013916 - ยืมได้
2 7013917 - ยืมได้
3 7013918 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
4 7013919 - ยืมได้
5 7013920 - ยืมได้
6 7013921 - ยืมได้
7 7013922 - ยืมได้
8 7013923 - ยืมได้
9 7013924 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุธาสินี ชำนาญกิจ
10 7013925 - ยืมได้
11 7016347 - ยืมได้
12 7016348 - ยืมได้
13 7016349 - ยืมได้
14 7016350 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 2