การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • สถานะ: (2/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799341
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-29
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 258 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY161 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลศัลยศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

เกศศิริ วงษ์คงคำ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • อรชุมา นากรณ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017044 - ยืมได้
2 7017045 13 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ทิพย์ ลือชัย
3 7017046 - ยืมได้
4 7017047 - ยืมได้
5 7017048 - ยืมได้
6 7017049 - ยืมได้
7 7017050 - ยืมได้
8 7017051 27 ก.พ. 2024, 17:12 ระหว่างยืม สุพัชชรา นาคณรงค์
9 7017052 - ยืมได้
10 7017053 - ยืมได้
11 7017693 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 2