พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162833922
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 377 หน้า, 35 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: อ้างอิง DS570.43 พ171
พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์

กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017675 - ยืมได้
2 7017676 - ยืมได้
3 7017677 - ยืมได้
4 7017678 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0