อาการวิทยาอายุรศาสตร์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974672511
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-09
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 429 หน้า, 30 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WB143 อ211
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
อาการวิทยาอายุรศาสตร์

เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007527 - ยืมได้
2 7007528 - ยืมได้
3 7007529 - ยืมได้
4 7007530 - ยืมได้
5 7007531 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0