ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 1

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749510599
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-17
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 672 หน้า, 26 cm. (950 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WB105 ภ226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 1

ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012327 - ยืมได้
2 7012328 - ยืมได้
3 7012329 - ยืมได้
4 7012330 - ยืมได้
5 7012331 - ยืมได้
6 7023685 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0