ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล = Emerging primary care trends and implications for practice

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162715464
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-17
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 216 หน้า, 26 cm. (380 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB100 ป213
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบัติ
ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล = Emerging primary care trends and implications for practice

นฤชา โกมลสุรเดช, บรรณาธิการ., [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020634 - ยืมได้
2 7020635 - ยืมได้
3 7020636 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0