เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การประเมินสุขภาพ (Health Assessment) รหัสวิชา พย. 1202

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-17
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 214 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ค142อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การประเมินสุขภาพ (Health Assessment) รหัสวิชา พย. 1202

คณาจารย์สาขาการพยาบาลบุคคล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007057 - ยืมได้
2 7007058 - ยืมได้
3 7007059 - ยืมได้
4 7007060 - ยืมได้
5 7007061 - ยืมได้
6 7007062 - ยืมได้
7 7007063 - ยืมได้
8 7007064 - ยืมได้
9 7007065 - ยืมได้
10 7007066 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0