ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974614099
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 704 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ค227
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม

วันชัย วนะชิวนาวิน, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008820 - ยืมได้
2 7008821 30 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ทิพย์ ลือชัย
3 7008822 - ยืมได้
4 7009192 - ยืมได้
5 7009218 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1