อายุรศาสตร์ทันยุค 2557 Update in internal medicine 2014 Update on clinical practice

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162794216
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-09
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ทันยุค 2557 Update in internal medicine 2014 Update on clinical practice

พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011372 - ยืมได้
2 7011373 - ยืมได้
3 7011374 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0