เวชปฏิบัติทันยุคทางอายุรศาสตร์ = Current clinical practice in medicine

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161116477
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มงานอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 394 หน้า, 0 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ว252
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ เวชปฏิบัติ
เวชปฏิบัติทันยุคทางอายุรศาสตร์ = Current clinical practice in medicine

ประเสริฐ ธนกิจจารุ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011126 - ยืมได้
2 7011127 - ยืมได้
3 7011128 - ยืมได้
4 7011129 - ยืมได้
5 7011130 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0