กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine : safe and smart practice in medicine

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799990
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-29
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 496 หน้า, 21 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WX205 ก17
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วย -- การดูแล อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง ผู้ป่วยของโรงพยาบาล -- การบริการ
กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine : safe and smart practice in medicine

พจมาน พิศาลประภา, และคนอื่นๆ [บรรณาธิการ]

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017618 - ยืมได้
2 7017619 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0