กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747533866
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: คลังนานาวิทยา
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 213 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WG166 ช247ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบบหายใจ -- โรค -- กายภาพบำบัด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017553 - ยืมได้
2 7017554 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0