อายุรศาสตร์ทันใจ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799723
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-03-08
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 566 หน้า, 21 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง การรักษาโรค การวินิจฉัยโรค
อายุรศาสตร์ทันใจ

มณฑิรา มณีรัตนะพร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ศรีสกุล จิรกาญจนากร, บรรณาธิการ
 • นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017490 - ยืมได้
2 7017491 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0