ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook of obstetrics

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799822
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-09
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 464 หน้า, 29 cm. (700 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WQ100 ป171ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook of obstetrics

ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์

ผู้แต่งร่วม

 • กุศล รัศมีเจริญ
 • ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017454 - ยืมได้
2 7017455 26 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ประไพรศรี กาบมาลา
3 7017456 - ยืมได้
4 7017457 - ยืมได้
5 7017458 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 1