แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต Nursing care of persons with mental health problems

 • สถานะ: (0/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 92 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 น287
 • Tags (หัวเรื่อง):
ปัญหาทางจิต - - การพยาบาล--พยาบาลศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต Nursing care of persons with mental health problems

คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011428 - ยืมได้
2 7011429 - ยืมได้
3 7011430 - ยืมได้
4 7011431 - ยืมได้
5 7011941 - ยืมได้
6 7011942 - ยืมได้
7 7017310 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0