การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741958733
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: กากะเยียสำนักพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ลักษณทางกายภาพ: 218 หน้า, 21 cm. (219 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ว221ก เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013424 - ยืมได้
2 7013425 - ยืมได้
3 7013426 - ยืมได้
4 7013427 - ยืมได้
5 7013428 - ยืมได้
6 7013429 - ยืมได้
7 7013430 - ยืมได้
8 7013431 - ยืมได้
9 7013432 - ยืมได้
10 7013433 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0