การพยาบาลสุขภาพจิตสังคม 2 : การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด

 • สถานะ: (0/9) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167661230
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กากะเยียสำนักพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ลักษณทางกายภาพ: 242 หน้า, 21 cm. (229 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ว221ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ การสื่อสาร สุขภาพจิต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013445 - ยืมได้
2 7013446 - ยืมได้
3 7013447 - ยืมได้
4 7013448 - ยืมได้
5 7013449 - ยืมได้
6 7013450 - ยืมได้
7 7013451 - ยืมได้
8 7013452 - ยืมได้
9 7013453 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0