ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สมัยรัตนโกสินทร์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165436519
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 155 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: DS563 ช246
 • Tags (หัวเรื่อง):
ชุมชน -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- ไทย ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- 2325-
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021449 - ยืมได้
2 7021450 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0