การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

 • สถานะ: (1/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161117054
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-30
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 184 หน้า, 26 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์

วรรณรัตน์ สุวรรณ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012054 - ยืมได้
2 7012055 - ยืมได้
3 7012056 - ยืมได้
4 7012057 - ยืมได้
5 7012058 - ยืมได้
6 7013106 - ยืมได้
7 7013107 - ยืมได้
8 7013108 - ยืมได้
9 7013109 - ยืมได้
10 7013110 - ยืมได้
11 7013111 - ยืมได้
12 7013112 - ยืมได้
13 7013113 - ยืมได้
14 7013114 - ยืมได้
15 7013115 - หนังสือชำรุด
16 7014896 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1