สูตินรีเวชทันยุค : จากทฤษฎี สู่สภาพจริง

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164380295
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-30
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 175 หน้า, 29 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WQ100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูตินรีเวชทันยุค : จากทฤษฎี สู่สภาพจริง

ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ประนอม บุพศิริ, บรรณาธิการ
 • ชำนาญ เกียรติพีรกุล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017459 - ยืมได้
2 7017460 - ยืมได้
3 7017461 - ยืมได้
4 7017462 - ยืมได้
5 7017463 - ยืมได้
6 7017464 - ยืมได้
7 7017465 - ยืมได้
8 7017466 - ยืมได้
9 7017467 - ยืมได้
10 7017468 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0