จริยธรรมทางการพยาบาล

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740338819
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-14
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 292 หน้า, 21 cm. (210 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY85 ก151จ
 • Tags (หัวเรื่อง):
จรรยาบรรณพยาบาล การพยาบาล -- แง่ศีลธรรมจรรยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021431 - ยืมได้
2 7021432 - ยืมได้
3 7021433 - ยืมได้
4 7021434 - ยืมได้
5 7021435 - ยืมได้
6 7021436 - ยืมได้
7 7021437 - ยืมได้
8 7021438 - ยืมได้
9 7021439 - ยืมได้
10 7021440 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0