เข็มทิศสุขภาพ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168238035
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: ชุณหวัตร
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 325 หน้า, 21 cm. (285 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB327 W959ข
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สุขภาพ โรค -- การป้องกันและควบคุม
เข็มทิศสุขภาพ

Wu, Alex

ผู้แต่งร่วม

 • อมร ทองสุก, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021423 - ยืมได้
2 7021424 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0