สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165156967
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 175 หน้า, 21 cm. (215 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB50.JC6 พ297ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ การแพทย์แผนโบราณจีน
สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

สะอาด อังกูรวัธ (หมอไพร)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021421 - ยืมได้
2 7021422 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0