การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163142375
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-10-31
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 358 หน้า, 26 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: QV77.2 น234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต จิตเภสัชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016558 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
2 7016559 - ยืมได้
3 7016560 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1