การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974672700
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1

เดชา ทำดี, และคนอื่นๆ, ผู้เรียบเรียง

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
26 7009684 - ยืมได้
27 7009685 - ยืมได้
28 7009686 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0