การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974672701
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-01-04
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 260 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009689 - ยืมได้
2 7009690 - ยืมได้
3 7009691 - ยืมได้
4 7009692 - ยืมได้
5 7009693 - ยืมได้
6 7009694 - ยืมได้
7 7009695 - ยืมได้
8 7009697 - ยืมได้
9 7009698 - ยืมได้
10 7009699 - ยืมได้
11 7009700 - ยืมได้
12 7009701 - ยืมได้
13 7009702 - ยืมได้
14 7009703 - ยืมได้
15 7009704 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0