ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167287492
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-13
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 224 หน้า, 26 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ต221 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012559 - ยืมได้
2 7012560 - ยืมได้
3 7012561 - ยืมได้
4 7012562 - ยืมได้
5 7012563 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0