ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

 • สถานะ: (5/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978-616-27-9881-8
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-06
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หจก. เอ็นพีเพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 272 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY101 ท211 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล การพยาบาลเบื้องต้น
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • อรุณรัตน์ เทพนา, บรรณาธิการร่วม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016515 - ยืมได้
2 7016516 - ยืมได้
3 7016517 19 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
4 7016518 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พักตรวิภา ตันเจริญ
5 7016519 - ยืมได้
6 7016520 - ยืมได้
7 7016521 22 ก.ย. 2023, 11:44 ระหว่างยืม นันทยศ คณาวุฒิกร
8 7016522 28 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อภินันท์ ธนสิทธิ์สกุล
9 7016523 - ยืมได้
10 7016524 - ยืมได้
11 7017217 - ยืมได้
12 7017218 - ยืมได้
13 7017219 25 ก.ย. 2023, 10:53 ระหว่างยืม ศุภโชค อินธรรม
14 7017220 - ยืมได้
15 7017221 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 5