คู่มือโรคผิวหนังเด็ก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164291607
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-01-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 325 หน้า, 23 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WS260 ค241
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผิวหนัง -- โรค -- คู่มือ เด็ก -- โรค -- คู่มือ
คู่มือโรคผิวหนังเด็ก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017232 - ยืมได้
2 7017233 - ยืมได้
3 7017234 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0