คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องไส้เลื่อน

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162794254
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-07
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 64 หน้า, 21 cm. (80 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WI950 จ246ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไส้เลื่อน Hernia
คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องไส้เลื่อน

จุมพล วิลาศรัศมี, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015956 - ยืมได้
2 7015957 - ยืมได้
3 7015958 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0