โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ : แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164260030
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-01-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 249 หน้า, 26 cm. (360 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WB115 พ177ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ โรคเรื้อรัง -- การวินิจฉัย โรคเรื้อรัง -- การดูแลรักษา
โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ : แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา

พรรณวลัย ผดุงวณิชย์กุล และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017064 - ยืมได้
2 7017065 - หนังสือสูญหาย
3 7017066 - ยืมได้
4 7017067 - ยืมได้
5 7017068 - ยืมได้
6 7021505 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0