ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789743776069
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-30
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 314 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: NLM: WB200 ท211
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย
ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์

วิทยา ศรีตามา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007127 - ยืมได้
2 7007128 - ยืมได้
3 7007129 - ยืมได้
4 7007130 - ยืมได้
5 7007131 - ยืมได้
6 7007132 - ยืมได้
7 7007133 - ยืมได้
8 7007134 - ยืมได้
9 7007135 - ยืมได้
10 7007136 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0