การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789990137491
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: นีโอดิจิตอล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 133 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB141 ผ261ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การประเมินทางการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021378 - ยืมได้
2 7021379 - ยืมได้
3 7021380 16 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์
4 7022621 - ยืมได้
5 7022622 - ยืมได้
6 7022623 - ยืมได้
7 7022624 - ยืมได้
8 7022625 - ยืมได้
9 7022626 - ยืมได้
10 7022627 - ยืมได้
11 7022628 - ยืมได้
12 7022629 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
13 7022630 - ยืมได้
14 7022631 - ยืมได้
15 7022632 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 2