การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ = Mental health and psychiatric nursing

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164788343
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-11
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: นีโอดิจิตอล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 260 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ม241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต จิตเวชศาสตร์

คำอธิบาย

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021361 - ยืมได้
2 7021362 - ยืมได้
3 7021363 - ยืมได้
4 7021364 - ยืมได้
5 7021365 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0