เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สถานะ: (1/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165518932
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 236 หน้า, 21 cm. (140 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WP100 ว252
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา นรีเวชวิทยา -- คู่มือปฏิบัติการ
เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เยื้อน ตันนิรันดร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020216 - ยืมได้
2 7020217 - ยืมได้
3 7020218 - ยืมได้
4 7020219 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐปาลิน นิลเป็ง
5 7020220 - ยืมได้
6 7020221 - หนังสือสูญหาย
7 7020222 - ยืมได้
8 7020223 - ยืมได้
9 7020224 - ยืมได้
10 7020225 - ยืมได้
11 7020226 - ยืมได้
12 7020227 - ยืมได้
13 7020228 - ยืมได้
14 7020229 - ยืมได้
15 7020230 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 1