การตรวจร่างกายทางรูมาติก= Clinical Examination in Rheumatology

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168035481
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 170 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WE346 อ957ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย รูห์มาติสม
การตรวจร่างกายทางรูมาติก= Clinical Examination in Rheumatology

อนวรรถ ซื่อสุวรรณ

ผู้แต่งร่วม

 • ไพจิตต์ อัศวธนบดี
 • พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019914 - ยืมได้
2 7019915 - ยืมได้
3 7019916 - ยืมได้
4 7019917 - ยืมได้
5 7019918 - ยืมได้
6 7019919 - ยืมได้
7 7019920 - ยืมได้
8 7019921 - ยืมได้
9 7019922 - ยืมได้
10 7019923 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0