อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical symptomatology

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167902371
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-18
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 435 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WB100 อ221
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical symptomatology

ธนกร ลักษณ์สมยา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019854 - ยืมได้
2 7019855 - ยืมได้
3 7019856 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0