อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168139691
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-30
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 456 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WT100 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ ผู้สูงอายุ -- โรค
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine

ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019834 - ยืมได้
2 7019835 - ยืมได้
3 7019836 - ยืมได้
4 7019837 - ยืมได้
5 7019838 - ยืมได้
6 7019839 - ยืมได้
7 7019840 - ยืมได้
8 7019841 - ยืมได้
9 7019842 - ยืมได้
10 7019843 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0