การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช

 • สถานะ: (3/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163144966
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-11
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 348 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: QV77.2 น234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต จิตเภสัชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019799 - ยืมได้
2 7019800 - ยืมได้
3 7019801 1 พ.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุชาวลี พุทธเสน
4 7019802 - ยืมได้
5 7019803 - ยืมได้
6 7019804 - ยืมได้
7 7019805 - ยืมได้
8 7019806 29 ก.พ. 2024, 14:06 ระหว่างยืม สมพร สิทธิสงคราม
9 7019807 - ยืมได้
10 7019808 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 3