ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

 • สถานะ: (3/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164856264
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 167 หน้า, 26 cm. (170 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ข171ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019708 - ยืมได้
2 7019709 - ยืมได้
3 7019710 - ยืมได้
4 7019711 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
5 7019712 - ยืมได้
6 7019713 - ยืมได้
7 7019714 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
8 7019715 - ยืมได้
9 7019716 - ยืมได้
10 7019717 9 ก.ย. 2023, 13:26 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
11 7023900 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 3